Hírlevél

Célok, prioritások és intézkedések

A program általános célkitűzése: Az együttműködés fokozása és elmélyítése Ukrajna Kárpátalja, Ivano-Frankivszki és Csernovici régiói  és a tagállamok támogatott illetve ’szomszédos’ határmenti régiói között, környezeti, szociális és gazdasági szempontból fenntartható módon.

Az átfogó célkitűzés megvalósítása olyan intézkedések végrehajtásával történik majd, amelyek várható eredménye hozzájárul a célkitűzés eléréséhez. Az intézkedések prioritásokba vannak csoportosítva. Minden prioritásnak külön célja van. Az átfogó célkitűzés elérése a prioritások egyedi céljainak megvalósítása útján történik

1. Prioritás: Gazdasági és társadalmi fejlődés
Ismeretátadás es tapasztalatcsere a vállalkozások közös fejlesztése és a terület turisztikai vonzerejének növelése érdekében
1.1. Intézkedés: Összehangolt turizmusfejlesztés
1.2. Intézkedés: A KKV-k közötti és az üzleti együttműködés fejlődésének támogatása

2. Prioritás: A környezet minőségének javítása
A levegő, víz, talaj és erdők minőségének javítása és a természeti környezetet ért károsodások kockázatának mérséklése
2.1. Intézkedés: Környezetvédelem, a természeti erőforrások fenntartható használata és menedzsmentje
2.2. Intézkedés: Felkészülés a vészhelyzetek közös kezelésére

3. Prioritás: A határok átjárhatóságának növelése
A határ menedzsment hatékonyságának javítása az Ukrajnával közös határszakaszokon
3.1. Intézkedés: Határátkelőhelyek közlekedési infrastruktúrájának és felszerelésének fejlesztése

4. Prioritás: Emberek közötti együttműködés
A közszolgáltatások hatékonyságának javítása és a társadalom különböző csoportjai közötti kölcsönös megértés fokozása
4.1. Intézkedés: Intézményi együttműködés
4.2. Intézkedés: Emberek közötti (people-to-people) együttműködés - kisléptékű projektek

Felkérés a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 Stratégiai Környezeti Vizsgálatának társadalmi egyeztetésén való részvételre

tovább »

Információs nap Nyíregyházán - 2014.04.24.

tovább »

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Európai Együttműködés Napja 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_HU.pdf tovább »

Hagyományos kézműves mesterséges megismertetése szlovák-magyar-ukrán együttműködésben

A “Friendship - connect the nations” című projekt csatlakozott az Európai Együttműködés Napja elnevezésű rendezvénysorozathoz, melynek keretében 2012.... tovább »

Miniszterelnökség

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda